Bóka núna!
Toggle Mobile

HRAUNEYJAR HÁLENDISMIÐSTÖÐ

Hrauneyjar Hálendismiðstöð býður upp á tvö hótel, Hrauneyjar Hálendismiðstöð og Hótel Háland sem staðsett er í 1,7 km fjarlægð.

BÓKA NÚNA

Persónuverndarstefna Hálendismiðstöðvarinnar Hrauneyjum

Rík áhersla er lögð á gagnaöryggi og persónuvernd gesta og viðskiptavina á Hálendismiðstöðinni Hrauneyjum. Þessi persónuverndarstefna er lögð fram til að upplýsa gesti og aðra viðskiptavini um söfnun og meðferð Hálendismiðstöðvarinnar á persónuupplýsingum þeirra og að öll meðferð persónuupplýsinga sé ávallt í samræmi við best venjur í hótelrekstri ásamt gildandi regluverki á hverjum tíma.

Hálendið ehf, kt 600421-1310, Suðurlandsvegi, 851 Hellu, hér eftir ,,Hálendismiðstöðin“, ,,fyrirtækið“ eða ,,við“ ber ábyrgð á vinnslu, söfnun, skráningu, vistun og miðlun persónugreinanlegra upplýsinga um einstaklinga, hér eftir einnig ,,þú“. Þetta á einna helst við um þá einstaklinga sem:

 • Hafa samband við Hálendismiðstöðina, hvort sem það er í gegnum heimasíðuna okkar, með tölvupósti, í gegnum síma eða samfélagsmiðla.
 • Heimsækja heimasíðu okkar, www.thehighlandcenter.is
 • Bóka og dvelja á Hálendismiðstöðinni.
 • Skrá sig á póstlistann okkar.

Hálendismiðstöðin vinnur allar persónuupplýsingar í samræmi við gildandi persónuverndarlöggjöf á Íslandi hverju sinni, sem og viðkomandi gerðir samningsins um Evrópska efnahagssvæðið.
 

Hvaða persónuupplýsingum safnar Hálendismiðstöðin um þig og í hvaða tilgangi?

Við á Hálendismiðstöðinni leggjum áherslu á að vinna einungis þær persónuupplýsingar sem við teljum nauðsynlegar og eru í samræmi við þann tilgang sem liggur að baki upplýsingaöfluninni. Við vinnum persónuupplýsingar ekki frekar í óskyldum tilgangi nema viðkomandi sé sérstaklega greint frá og á hvaða forsendum sú vinnsla byggir.

Hálendismiðstöðin safnar eftirtöldum gögnum eins og við á hverju sinni:

 • Tæknilegum upplýsingum s.s. IP tölum.
 • Stafrænum fótsporum(cookies) s.s. nethegðun.
 • Auðkennis- og samskiptaupplýsingum, s.s. nafn, kennitala, heimilisfang, þjóðerni, vegabréfsnúmer, tölvupóstfang og símanúmer.
 • Greiðsluupplýsingum s.s. kreditkortaupplýsingum.
 • Upplýsingum í tengslum við val á markaðssetningu.
 • Upplýsingum í tengslum við bókun og dvöl s.s. bókunarnúmeri, herbergisnúmeri, undirritun, séróskum í tengslum við mataræði, bílnúmer, tímasetningu og lengd dvalar.
 • Samtali í gegnum samfélagsmiðla.

Hálendismiðstöðin hefur þá stefnu að safna ekki persónuupplýsingum barna undir 13 ára aldri, nema að því leyti sem það þykir nauðsynlegt í tengslum við bókanir og dvöl á hótelinu.
 

Í hvaða tilgangi vinnur Hálendismiðstöðin persónuupplýsingar?

Hálendismiðstöðin vinnur persónuupplýsingar í eftirfarandi tilgangi:

 • Gerð bókana og umsjón með dvöl gesta á Hálendismiðstöðinni.
 • Eftirfylgni með gagnanotkun gesta á gestaneti.
 • Í tölfræðigreiningu og þjónustu, í rannsóknartilgangi eða öðrum viðskiptatilgangi.
 • Til að halda utan um endurgjöf einstaklinga.
 • Til að uppfylla lagaskyldur sem hvílir á fyrirtækjum t.d. gistiskýrsla Hagstofu Íslands.

Þegar einstaklingur notast við heimasíðuna okkar www.thehighlandcenter.is  söfnum við upplýsingum um notkun hans t.a.m. IP tölu, tegund eða útgáfu vafra sem notast er við, dagsetningar og lengd heimsókna á heimasíðuna í hvert skipti, sem og hvaða undirsíður heimasíðunnar Hálendismiðstöðin Hrauneyjar eru skoðaðar.

Upplýsingaöflun, lagalegur grundvöllur:

Hálendismiðstöðin safnar og vinnur allar persónuupplýsingar á grundvelli eftirfarandi heimilda:

 • Til að uppfylla samningsskyldu. Þessi heimild á einkum við þegar einstaklingar bóka dvöl á Hálendismiðstöðinni.
 • Til að uppfylla lagaskyldu. Þessi heimild á einkum við í tengslum við gögn sem flokka má undir bókhaldslög.
 • Til að vernda lögmæta hagsmuni félagsins. Þessi heimild á einkum við í tengslum við rafrænt eftirlit með gestaneti, ásamt innheimtu vanskilakrafna.
 • Á grundvelli veitts samþykkis. Þessi heimild á einkum við í tengslum við markaðsefni sem við sendum einstaklingum sem veitt hafa samþykki sitt fyrir móttöku markaðsefnis, ásamt myndefni sem notað er í markaðsskyni. Einstaklingi er ávallt heimilt að draga samþykki sitt til baka, en einstaklingar geta afskráð sig af póstlista með því að smella á hlekk sem finna má neðst í slíkum póstum. Afturköllun samþykkis hefur þó ekki áhrif á vinnslu sem átti sér stað á meðan samþykki var til staðar.

 

Hve lengi geymir Hálendismiðstöðin persónuupplýsingar þínar?

Við geymum persónuupplýsingar í þann tíma sem nauðsynlegt þykir til að uppfylla tilgang vinnslu gagnanna eins og greint er frá hér að ofan. Sem dæmi eru þær upplýsingar sem teljast til bókhaldsgagna geymdar í sjö ár samkvæmt bókhaldslögum nr. 145/1994.

Hvaðan er persónuupplýsingum um þig safnað?

Hálendismiðstöðin safnar persónuupplýsingum frá þér og í vissum tilvikum frá utanaðkomandi aðilum á borð við ferðaskrifstofur og bókunarsíður.  

Í hvaða tilfellum miðlar Hálendismiðstöðin persónuupplýsingum þínum til þriðja aðila?

Hálendismiðstöðin selur ekki undir neinum kringumstæðum persónuupplýsingar þínar. Hálendismiðstöðin miðlar persónuupplýsingum þínum einungis til þriðja aðila sé okkur það skylt samkvæmt lögum eða ef um er að ræða þjónustuveitanda, umboðsmann eða verktaka sem ráðinn er af hálfu Hálendismiðstöðvarinnar til þess að vinna fyrirfram ákveðna vinnu. Sem dæmi má nefna aðila sem sjá um:

 • Umsýslu bókana.
 • Upplýsingartækni og fjarskiptaþjónustu.
 • Að framkvæma greiningar og senda markauglýsingar.
 • Utanumhald með netföngum og póstlistum.

Teljist aðili sem Hálendismiðstöðin veitir aðgang að persónuupplýsingum vera vinnsluaðili, gerir Hálendismiðstöðin samstarfssamning við viðkomandi aðila. Samstarfssamningurinn kveður meðal annars á um skyldu vinnsluaðilans til að vernda persónuupplýsingar og nýta þær einungis í þeim tilgangi sem samningurinn hljóðar uppá. Samningurinn skal kveða á um skyldur vinnsluaðila til að halda persónuupplýsingum öruggum og nota þær ekki í öðrum tilgangi. Hálendismiðstöðin deilir einnig persónuupplýsingum með þriðja aðila þegar slíkt er nauðsynlegt til að vernda brýna hagsmuni fyrirtækisins, líkt og við innheimtu vanskilakrafna.

Persónuverndarstefna Hálendismiðstöðvarinnar nær ekki til upplýsinga eða vinnslu þriðja aðila sem við höfum enga stjórn á né berum ábyrgð á notkun, birtingu eða öðrum verkum þeirra.  Hálendismiðstöðin hvetur því alla til að kynna sér persónuverndarstefnur þriðja aðila, þ.á.m. vefhýsingaraðilum þeirra síðna sem geta vísað á okkur, hugbúnaðarfyrirtækja á borð við Facebook, Google og Instagram ásamt þeirri greiðsluþjónustu sem notast er við.
 

Öryggi persónuupplýsinga og tilkynning um öryggisbrot

Við leggjum áherslu á öryggi í vinnslu persónuupplýsinga og höfum gripið til viðeigandi skipulagslegra og tæknilegra öryggisráðstafana til að tryggja vernd persónuupplýsinga þinna í takt við stefnu okkar um öryggi. Ef upp koma öryggisbrot er varðar persónuupplýsingar þínar, og hafi þessi brot í för með sér mikla áhættu fyrir frelsi og réttindi þín, munum við tilkynna þér það eins fljótt og hægt er. Öryggisbrot teljast þau brot ef persónuupplýsingar þínar glatast eða eyðast, þeim er breytt, séu þær birtar eða óviðkomandi fái aðgang að þeim í leyfisleysi. Hafa skal í huga að þær persónuupplýsingar sem þú deilir með okkur á samfélagsmiðlum, t.d. á Facebooksíðu Hálendismiðstöðvarinnar, teljast til opinberra upplýsinga og eru ekki á forræði fyrirtækisins þar sem Hálendismiðstöðin ber enga ábyrgð á notkun eða birtingu þeirra og hefur því enga stjórn á slíkum upplýsingum. Standi vilji þinn ekki til þess að deila þeim upplýsingum með öðrum notendum eða viðkomandi samfélagsmiðlaþjónustu skaltu ekki deila upplýsingum á samfélagsmiðlum okkar. Við hvetjum þig einnig til að kynna þér persónuverndarstefnu þessara aðila, Facebook, Google, Instagram og Microsoft. Athugaðu að þegar þú ferð inn á Facebook síðu okkar, er mögulegt að Facebook komi fyrir vafrakökum í tæki þínu í greiningarskyni.

Réttindi þín

Með fyrirvara um þau skilyrði sem nánar er fjallað um í gildandi lögum um persónuvernd átt þú rétt á að:

 • Fá upplýsingar um hvaða persónuupplýsingar Hálendismiðstöðin hefur skráð um þig sem og uppruna þeirra og einnig að fá vitneskju um það hvernig er unnið með persónuupplýsingar þínar.
 • Persónuupplýsingar þínar séu uppfærðar og leiðréttar ef tilefni er til.
 • Fá aðgang að þeim persónuupplýsingum sem til eru um þig eða óska eftir því að þær séu sendar til þriðja aðila.
 • Hálendismiðstöðin eyði persónuupplýsingum þínum ef ekki er málefnaleg eða lagaleg skylda til að varðveita þær.
 • Afturkalla samþykki þitt þess efnis að Hálendismiðstöðin megi safna, skrá, vinna eða geyma persónuupplýsingar þínar, þegar vinnsla byggist á þeirri heimild.
 • Koma á framfæri andmælum ef þú vilt takmarka eða koma í veg fyrir að unnið sé með persónuupplýsingar þínar.

Fá upplýsingar um það hvort fram fari sjálfvirk ákvarðanataka, á hvaða rökum slík ákvarðanataka er byggð og endurskoðun á sjálfvirkri ákvarðanatöku.

Viljir þú nýta rétt þinn getur þú sent skriflega fyrirspurn á thehighlandcenter@hrauneyjar.is. Við munum staðfesta móttöku á beiðninni og bregðast við henni innan mánaðar frá móttöku ef að einkum sökum okkur tekst það ekki munum við tilkynna þér það. Ekki er innheimt gjald þegar einstaklingur nýtir rétt sinn í samræmi við ofangreint, nema í þeim tilvikum sem beiðni telst óhófleg eða augljóslega tilefnislaus.

Þú hefur einnig rétt til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd sjáir þú ástæðu til þess. Upplýsingar um Persónuvernd má finna á heimasíðu þeirra, www.personuvernd.is
 

Nánari upplýsingar

Óskir þú frekari upplýsinga um málefni sem snúa að persónuupplýsingum þínum  þá bendum við þér á að hafa samband við Hálendismiðstöðina.

Hálendið ehf.
Suðurlandsvegi
851 Hella
S:487-7782
thehighlandcenter@hrauneyjar.is

 

Yfirlit og endurskoðun persónuverndarstefnu Hálendismiðstöðvarinnar á Hrauneyjum

Persónuverndarstefna Hálendismiðstöðvarinnar er endurskoðuð reglulega og  uppfærð gefi tilefni til. Síðasta stefnan uppfærð þann 16.07.2020